Helsingin Urologinen Biopankki (HUB)

Helsingin Urologinen Biopankki (HUB) on Tekesin rahoittama ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ylläpitämä biopankki. Se sai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) toimiluvan 10.11.2014.

Peijaksen ja Meilahden sairaalat ovat pääasialliset kliiniset keskukset ja FIMM ja HUSLAB huolehtivat näytteiden otosta, kuljetuksesta, prosessoinnista ja säilytyksestä. Perustuen potilaan antamaan suostumukseen ja diagnostiikan ja hoidon tarpeet huomioiden HUB kerää kudos-, veri- ja virtsanäytteitä sekä potilaiden kliinisiä tietoja. Näytteet pyritään keräämään sekä diagnoosihetkellä että potilaiden seurantakäynneillä ja prosessoimaan saman tien sellaisiksi, että moderni translationaalinen tutkimus voi niitä helposti hyödyntää.

Näytteiden keräys HUB-biopankkiin alkoi tammikuussa 2015. Vastaavaa toimintaa on kuitenkin tehty HUB-tutkimushankkeen puitteissa maaliskuusta 2012. Tämän tutkimushankkeen aikana kerätyt näytteet ja tiedot siirrettiin HUB-biopankkiin maaliskuussa 2015 biopankkilaissa esitettyjä periaatteita noudattaen.

HUB-biopankin näytteet ja tiedot tulevat olemaan kaikkien ennalta määritellyt kriteerit täyttävien tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden käytettävissä.

 

Yhteistyössä

HUS FIMM

Hankkeen rahoittaa

TEKES